Buồn như con chuồn chuồn

Buồn như con chuồn chuồn

Cứ bảo thanh niên bây giờ không yêu tiếng mẹ đẻ (tiếng Việt). Không yêu thì làm sao mà sáng tạo ra nhiều câu mà mọi người đều thấy thú vị, hài hước thế này:

Chán như con gián
Ác như con tế giác
Dã man con ngan
Tuyệt vời ông mặt "zời"
Rồi đâu sẽ có đó, thịt chó sẽ có mắm tôm
Ngất ngây con gà tây

Chỉ tội nghiệp các con vật: chuồn chuồn, gián, tê giác, ngan... đếch liên quan gì tự nhiên bị lôi vào. Kể cũng tội mà thôi cũng kệ!
© 2016 - Web ảnh đẹp