Chụp ảnh nhắm một mắt

Con gái chụp ảnh cứ nhắm một mắt, chu mỏ

Con gái chụp ảnh hay nhắm một mắt thể là để trông ảnh nó điệu đà, đáng yêu hơn. Còn chu mỏ thì đếch giải thích được. Bặm môi thì chắc là ý đe dọa "Bơi vào đây, bà thịt mày khô máu luôn :-s"
© 2016 - Web ảnh đẹp