Ngắm ảnh đẹp

Toàn ảnh đẹp FULL HD, xem bổ cả mắt, ahihi!

Em yêu đất nước Việt Nam

Em yêu đất nước Việt Nam

Em là con gái Việt Nam. Em học khá giỏi lịch sử Việt Nam. Em nhớ không thể sai một số thông tin như là: 1945 Cách mạng tháng tám thành công, 1975 Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Chủ tịch nước hiện tại (2016) của Việt Nam là Trần Đại Quang. Mọi người bảo thế thì có gì mà khoe. OK để em thêm cái này vậy. Em biết cả tên và số điện thoại chủ tịch phường em đang sinh sống. Em tin rằng đầy anh/chị đếch biết chủ tịch phường mình là ông bà nào!!!

Yêu đất nước Việt Nam em cũng yêu cả con người Việt Nam nói chung, con trai Việt Nam nói riêng. Tâm nguyện của em là sẽ lấy chồng Việt Nam. Em tin mình sẽ làm được, dù mẹ em vẫn bảo "lười như mày thì sau này có chó nó lấy"
Ảnh đẹp vê k lờ này được Ông chú làm ở Viettel đăng lên
Từ khóa liên con bà quan: Teen
Chia sẻ lên Facebook