Không kịp nữa rồi

Mày làm ơn tha cho chị đi

Có bạn nữ nào khổ như em không, bị chó cắn. Nó chả cắn vào chân, lại nhắm ngay quả mông mà đợp. Phát này xác con bà định là có cái sẹo rồi. Mà em chạy nhanh như cầu thủ bóng đá, sắp vượt rào bật tường thành công rồi, thê éo nào nó còn nhanh hơn, vẫn kịp ngoạm cho em một phát. May mà bị có một phát, con kia đến thì em đã lên được tường rồi. Thôi em lại đi bôi thuốc đây, đau mông quá, hu hu
© 2016 - Web ảnh đẹp