Ngắm ảnh đẹp

Toàn ảnh đẹp FULL HD, xem bổ cả mắt, ahihi!

Mày chụp tao làm gì

Con gái nói mày tao bình thường mà

Bạn thân thì mày tao. Bạn bình thường thì "tớ - cậu", "mình - bạn", "tôi - ông/bà". Trong Nam thì có kiểu xưng tên nữa, mới đầu mình nghe thầy kỳ kỳ à. Sau nghe hoài lại quen, thấy hay hay nữa. "Thái à, đừng chụp Dung nữa, nhiều hình quá rồi mà" "Dung cứ để Thái chụp đi. Chụp nhiều sau này cho Bi tha hồ xem"
Ảnh đẹp vê k lờ này được Ông chú làm ở Viettel đăng lên
Từ khóa liên con bà quan: Teen
Chia sẻ lên Facebook