Chuẩn bị đi đóng quân xa

Người nữ chiến sỹ đóng quân xa

Giặc đến nhà thì đàn bà cũng đánh. Lấy anh, em từ thiếu nữ thành đàn bà. Đang hạnh phúc bên nhau mỗi ngày là vậy, giờ em phải đi đóng quân xa. Vì tương lai của anh, của con, em sẽ đi, không nước mắt chia ly. Anh và con ở lại mạnh khỏe nhé. Hẹn ngày trở lại, khi ấy trọn niềm vui.
© 2016 - Web ảnh đẹp