Tốt nghiệp đại học

Phạm Duy Thăng tốt nghiệp đại học 2005-2009

Trong ảnh, sys admin Phạm Duy Thăng đứng thứ 2 phía bên phải (phía cách xa thầy giáo mặc áo đỏ phát bằng tốt nghiệp)
© 2016 - Web ảnh đẹp