Ngắm ảnh đẹp

Toàn ảnh đẹp FULL HD, xem bổ cả mắt, ahihi!

Tốt nghiệp đại học

Phạm Duy Thăng tốt nghiệp đại học 2005-2009

Trong ảnh, sys admin Phạm Duy Thăng đứng thứ 2 phía bên phải (phía cách xa thầy giáo mặc áo đỏ phát bằng tốt nghiệp)
Ảnh đẹp vê k lờ này được Ông chú làm ở Viettel đăng lên
Từ khóa liên con bà quan: Facebook Messenger Bot
Chia sẻ lên Facebook