Quê hương đồng ruộng dịu dàng

Que huong dong ruong diu dang

Quê hương đồng ruộng dịu dàng…
Có cô thôn nữ có nàng tiên nga …
Có khe có suối ngọc ngà …
Có mưa móc gội màu hoa trên ngàn
© 2016 - Web ảnh đẹp