Tắm mát chẳng thấy đỉa đâu

Tắm mát chẳng thấy đỉa đâu

Em là 8x. Thời bé toàn cùng bọn bạn chơi trò "Thả đỉa ba ba, chớ bắt đàn bà phải tội đàn ông. Cơm trắng như bông. Gạo tiền như nước. Đổ mắm đổ muối. Đổ chuối hạt tiêu. Đổ niêu nước chè. Đổ phải nhà nào. Nhà đó phải chịu". Hôm nay tự nhiên mua được một vé trở về với tuổi thơ, thế là rủ ông xã đi bơi, rồi chơi "thả đỉa ba ba" để ôn lại kỷ niệm. Vui ra phết!
© 2016 - Web ảnh đẹp