Ảnh chụp không mặc áo ngực

Cô gái không mặc áo ngực

Không mặc áo gọi là cởi trần. Không mặc quần gọi là cởi truồng. Nude không mặc gì thì gọi là trần truồng, trần như nhộng. Còn như cô trong ảnh là chụp ảnh nghệ thuật, không phải ảnh bán nude vì vẫn mặc áo, dù là rất mỏng!
© 2016 - Web ảnh đẹp