Bay lên nào, nhảy cao nào

Bay lên nào, nhảy cao nào

Con người là động vật tuyệt đỉnh trong thế giới động vật. Nhưng không thể bay được. Cũng chẳng thể đứng chân trần lên dây diện như lũ chim. May sao với bộ óc siêu phàm, con người đã phát minh ra máy bay, đưa con người đi lên những đám mây, di chuyển hàng nghìn cây số trong khoảnh khắc vài giờ đồng hồ.
© 2016 - Web ảnh đẹp