Chịch nhau nào!

Côn trùng giao phối, chịch nhau

Con bọ này không biết tên là gì. Chỉ biết con ở dưới là con cái, con ở trên là con đực!
© 2016 - Web ảnh đẹp