Chu mi na - Cứu em với

Chu mi na, cứu em với

"Chu mi na" là phát âm tiếng Trung Quốc, dịch ra có nghĩa là "Cứu tôi với". Từ này phổ biến nhờ phim Tây Du Ký, yêu quái hay biến hình rồi lừa sư phụ bằng cách kêu lên "Chu mi na". Tiếng kêu thảm thiết, lại từ một đứa trẻ hoặc một cô gái liễu yếu đào tơ, cũng có khi là từ một cụ già lụ khụ nên Đường Tam Tạng không khỏi chạnh lòng từ bi

Hóa ra phát âm là "Chu mi nga" nhiều hơn là "Chu mi na" *_*
© 2016 - Web ảnh đẹp