Em ơi có bao nhiêu, 60 năm cuộc đời

Hạnh phúc đến đầu bạc răng long

Hai cụ này thật hạnh phúc quá. Tuổi cao nhưng vẫn có sức khỏe, vẫn còn có nhau và con cháu thì lại có điều kiện để cho các cụ đi du lịch, nghỉ mát. Hi vọng bố mẹ, vợ chồng mình sau này cũng được như thế ^^
© 2016 - Web ảnh đẹp