Gieo mầm sự sống

Mầm xanh trên sa mạc cát

Đất vắng cây đất ngừng ngừng hơi thở, cây thiếu đất cây sống sống với ai? Cát có được tính là đất không nhỉ. Ở sa mạc cát vẫn có cây, đó là cây xương rồng. Mà đào sâu bên dưới chắc vẫn là đất, chứ nguyên cát gió nó thổi bay mất chứ nhỉ.
© 2016 - Web ảnh đẹp