Giơ chân thẳng lên nào

Giơ chân thẳng lên nào

Hai bàn tay của em đây, em múa cho mẹ xem. Khi em giơ tay lên thì bướm xinh bay múa. Khi em hạ tay xuống thì con bướm đậu trên cành hồng!
© 2016 - Web ảnh đẹp