Hariwon sinh năm bao nhiêu

Hariwon sinh năm bao nhiêu 1985

Hariwon sinh ngày 22 tháng 06 năm 1985, tức là tuổi Trâu. Tiến Đạt sinh ngày 24 tháng 01 năm 1981, tức là năm con Gà. Còn Trấn Thành sinh ngày 05 tháng 02 năm 1987, tức là năm con mèo. Ô, thế hóa ra Trấn Thành lái máy bay à ^^, tốt nghiệp loại xuất sắc hay trung bình thì còn phải đợi hồi sau sẽ rõ :p
© 2016 - Web ảnh đẹp