Người đẹp giang hồ

Người đẹp giang hồ lau máu kiếm

Giang hồ đẫm máu em không sợ. Chỉ sợ đêm về thiếu bóng anh.

Anh ra đi như nhà vắng chó. Bát cơm thừa biết đổ cho ai!!!
© 2016 - Web ảnh đẹp