Người đẹp dang tay

Người đẹp bikini dang tay ôm biển lớn

Đúng chính tả là "dang tay" hay "giang tay" nhỉ? Vừa search thử trên mạng bài Nối vòng tay lớn của Trịnh Công Sơn thì cũng có bản ghi lời là "Rừng núi dang tay", có bản thì lại ghi là "Rừng núi giang tay"?!!! Vậy rốt cuộc cái nào là đúng chính tả đây *_* Câu trả lời là "dang tay" nhé. giang tay là sai chính tả!
© 2016 - Web ảnh đẹp