Trái tim sỏi đá

Trái tim sỏi đá

Trái tim này làm nên từ sỏi đá. Đố ai biết có bao nhiêu viên sỏi trong hình trái tim trên. Rảnh đếm thật à, kiểm tra kết quả nhé: 31 viên ^^
© 2016 - Web ảnh đẹp