Ngắm ảnh đẹp

Toàn ảnh đẹp FULL HD, xem bổ cả mắt, ahihi!

Vui, khỏe, có ích

Tuổi già vẫn tham công tiếc việc

Bà ơi bà, Cháu yêu bà lắm! Tóc bà trắng, Màu trắng như mây. Cháu yêu bà, Cháu nắm bàn tay. Khi cháu vâng lời, Cháu biết bà vui!
Ảnh đẹp vê k lờ này được Ông chú làm ở Viettel đăng lên
Từ khóa liên con bà quan: Simple Life
Chia sẻ lên Facebook