Vui, khỏe, có ích

Tuổi già vẫn tham công tiếc việc

Bà ơi bà, Cháu yêu bà lắm! Tóc bà trắng, Màu trắng như mây. Cháu yêu bà, Cháu nắm bàn tay. Khi cháu vâng lời, Cháu biết bà vui!
© 2016 - Web ảnh đẹp