Các hạ xin hãy nương tay

Các hạ xin hãy nương tay

Cái vũ khí này gọi là cái gì nhỉ, không phải kiếm. Không biết khả năng sát thương có kinh không? Mà em gái tóc tai vướng víu thế kia có khi nào đang đánh nhau lại bị tóc chọc vào mắt mà tử trận không? Gươm đao không có mắt, chị phải xuất chiêu rồi, phát này máu đổ thì đừng hỏi tại sao nước biển lại mặn
© 2016 - Web ảnh đẹp