Chơi trốn tìm nào

Chơi đi trốn, chơi trốn tìm

Không được ti hí đâu đấy nhé. Anh đi trốn đây. Chơi trốn tìm buổi tối nhiều rồi, hôm nay chơi đi trốn ban ngày cho nó thay đổi không khí. Xong rồi nhé, mở mắt đi tìm đi em ơi.
© 2016 - Web ảnh đẹp