Cơn gió đa tình

Gió thổi tạt váy em

Gió ơi sao gió hư thế. Thổi nhẹ thì có phải không thấy gì không. Mưa ơi sao mưa vô tình thế, ướt áo em rồi, lấy cái gì che đây?
© 2016 - Web ảnh đẹp