Đấm nhau không

Gai xinh dam nhau

Chú ý là chỉ dùng tay trên sàn đấu nhé. Không được dùng chân, chân giữa, lưỡi hay bất kỳ bộ phận nào khác nữa cả. Tay năm ngón, dùng ngón giữa, ngón trỏ hay ngón nào thì tùy ý. Khi đối thủ đầu hàng là phải dừng lại ngay không được quá khích có thể gây nguy hiểm đến tính mạng đối thủ. Kim đâm vào thịt thì đau, thịt đâm vào thịt nhớ nhau suốt đời!
© 2016 - Web ảnh đẹp