Em nằm một mình trong bồn tắm

Em nằm một mình trong bồn tắm

Tắm mà sao còn mặc đồ vậy em. Cởi hết ra đi, ko làm sao mà kì cọ sạch sẽ được. À hóa ra đang diễn để chụp ảnh. Ok ok. Lát nữa anh chụp ảnh đi rồi thì mới đóng chặt cửa, cởi tất, tắm thật sau!
© 2016 - Web ảnh đẹp