Lấy chồng người nước ngoài

Lấy chồng ngoại quốc

Nước Lào cũng giống nước ta. Cái cửa là để đi ra đi vào. Nước ta cũng giống nước Lào. Cái cửa là để đi vào đi ra.

Giờ em đã là vợ người ta...
© 2016 - Web ảnh đẹp