Ngắm ảnh đẹp

Toàn ảnh đẹp FULL HD, xem bổ cả mắt, ahihi!

Quần rách tả tơi

Gái nghèo quần rách tả tơi

Đói cho sạch, rách cho thơm. Vâng em gái này tuy quần rách tả tơi nhưng ai đó lại gần mà ngửi, mà hít hà thì chắc thịt vẫn thơm lắm chứ không bốc mùi đâu =)) Chẹp, ăn mặc thế này bảo sao "các cụ" đằng sau cứ chỉ trỏ, bình luận. Có anh con trai ngồi kia chắc đang mải smart phone nên chưa thấy, chứ thấy rồi chắc cũng không biết nên nhìn vào đâu: rốn, đùi hay là đầu gối để mà góp ý với cô gái đeo kính râm.
Ảnh đẹp vê k lờ này được Ông chú làm ở Viettel đăng lên
Từ khóa liên con bà quan: Facebook Messenger Bot
Chia sẻ lên Facebook