Ngày ấy và bây giờ

Là bạn thân đến già

Đã là bạn xin suốt đời là bạn
Đừng như sông lúc cạn lúc đầy
Sống trong bể ngọc kim cương
Không bằng sống giữa tình thương bạn bè
...
(trích Chém gió trong Lưu bút học sinh năm 2002)
© 2016 - Web ảnh đẹp