Ngắm ảnh đẹp

Toàn ảnh đẹp FULL HD, xem bổ cả mắt, ahihi!

Ngày ấy và bây giờ

Là bạn thân đến già

Đã là bạn xin suốt đời là bạn
Đừng như sông lúc cạn lúc đầy
Sống trong bể ngọc kim cương
Không bằng sống giữa tình thương bạn bè
...
(trích Chém gió trong Lưu bút học sinh năm 2002)
Ảnh đẹp vê k lờ này được Ông chú làm ở Viettel đăng lên
Từ khóa liên con bà quan: Simple Life
Chia sẻ lên Facebook