Avatar Nguyễn Phương Thảo

Avatar gái đẹp

Kết quả hình ảnh cho avatar facebook là gì

Avatar là hình nhỏ hiển thị bên dưới tên tài khoản của bạn trong các bài viết, comment. Trong nhiều trường hợp thì avatar còn thay thế hẳn cho tên tài khoản của bạn, ở đó tên tài khoản của bạn không được hiển thị ra mà chỉ có avatar đại diện cho bạn mà thôi.

Và kích thước chuẩn cho mỗi Avatar hiển thị trên Facebook là 180x180 (ảnh vuông)
© 2016 - Web ảnh đẹp