Chân dài tới nách

Chân dài và chuyện ấy

Thơ khuyết danh, ca dao, văn học "Lỗ mũi mười tám gánh lông"

Lỗ mũi em mười tám gánh lông
Chồng yêu chồng bảo: "tơ hồng trời cho"
Đêm nằm thì ngáy o o
Chồng yêu chồng bảo: "ngáy cho vui nhà"
Đi chợ thì hay ăn quà
Chồng yêu chồng bảo: "về nhà đỡ cơm"
Trên đầu những rác cùng rơm
Chồng yêu chồng bảo: "hoa thơm rắc đầu"

Soái ca ngày xưa dễ thương, yêu vợ thế cơ mà ^_^
© 2016 - Web ảnh đẹp