Chẳng thấy mặt đâu

Chẳng thấy mặt mũi đâu

Bạn này chắc chụp trong phòng riêng và chuẩn bị đi ngủ thì phải. Không thấy quần chip đâu cả. Cũng có khi là chuẩn bị đi tắm. Cho trí tưởng tượng bay xa hơn nữa thì có khi đang chuẩn bị ABC XYZ?!

Nhìn hình ước tính khối lượng bạn này chắc chưa được 50 ki lô gam. CÒn chiều cao chắc cũng không thể quá 1 mét 60. Khung cảnh xung quanh thì mờ quá nên không có bình luận, chém gió gì thêm!
© 2016 - Web ảnh đẹp