Dịch đau mắt tràn về bản

Dịch đau mắt tràn về bản

Dịch đau mắt lây qua đường nào? Đường hô hấp. Đeo kính là để người ta không phải nhìn mắt bị đau của mình mà khiếp sợ, kinh hồn bạt vía. Còn đồng nghiệp muốn không bị lây thì phải đeo khẩu trang.

Vì thế làm theo anh trai đang code xuyên màn đêm này là chuẩn không cần chỉnh rồi!
© 2016 - Web ảnh đẹp