Đợi anh về

Đợi anh về mình ấy nhé

Khổ, lớn tướng rồi mà buồn ị cũng ko biết lấy bô ngồi. Thế mà lúc nào cũng đòi làm công chúa, làm hoàng hậu. Trưởng thành hơn đi cô bé anh yêu. Chờ anh lâu, anh bận quá, bậy ra nhà là về anh mắng đừng có khóc nhè đó nha :(
© 2016 - Web ảnh đẹp