Hàng đẹp 18+

Ảnh hàng đẹp 18+

Ăn nói luyên thuyên, vớ va vớ vẩn. Hàng họ gì ở đây. Một người phụ nữ đẹp, không phải là món hàng mà mua mà bán, mà trao đi đổi lại. Các bố nghĩ có tiền là mua được tất cả chắc. Xin lỗi đi ạ, phải rất rất rất nhiều tiền mới mua được tất cả nhé?!!!
© 2016 - Web ảnh đẹp