Hôn nhau giữa bầy chim

Hôn nhau giữa bầy chim

Chim ăn thì kệ chim ăn.
Chim đậu thì kệ chim đậu.
Chim bay ta cũng mặc.
Ta còn tập trung hôn.
Nụ hôn tình yêu cuối.
Mãi mãi mình bên nhau.
Yêu trọn đời nhé em!

© 2016 - Web ảnh đẹp