Làm bi thuốc lào

Làm bi thuốc lào

Anh mà cứ hút thuốc lào nữa là em cũng hút. Cưng à, bỏ thuốc đi, vì em đi mà, nó có bổ béo gì đâu ạ. Em yêu anh thì em mới góp ý chân thành thế. Chứ thằng khác nó hút thì em chẳng quan tâm đâu. Nó hút nó thối phổi ra em cũng kệ :-s

Mà hút thuốc lào răng thì vàng, miệng thì hôi, anh bỏ đi ạ. Nghe em nhé, người em iu iu iu!
© 2016 - Web ảnh đẹp