Người mẫu Nga Phạm

Người mẫu vai trần

Ảnh chụp bởi nhiếp ảnh gia có nickname là Nikun Chan. Ăn trộm từ trên mạng xuống. Cụ thể từ trang nào thì không nhớ. Tác giả hoặc mẫu chẳng may thấy bức này vi phạm bản quyền thì report để ad gỡ đi nhé. Còn không thấy vấn đề gì thì ad cảm ơn :x Ad tham lắm, có ảnh nào đẹp nữa thì lại share để ad up tiếp lên Pixshare nhé :p
© 2016 - Web ảnh đẹp