Phụ nữ cầm súng

Phu nu cam sung

"Phụ nữ cầm súng" viết không dấu là "phu nu cam sung", có thể bị dịch nhầm thành "phụ nữ cắm sừng". Chính vì phức tạp như vậy nên viết hàm chuyển từ tiếng Việt có dấu sang không dấu thì vô cùng đơn giản còn xây dựng hàm để chuyển từ tiếng Việt không dấu sang có dấu thì bị lỗi cũng là bình thường!

Ảnh chụp mẫu khi tham gia cùng bạn bè chơi trò chơi bắn súng sơn ở Hà Nội
© 2016 - Web ảnh đẹp