I have no comment

I have no comment

I have no comment = Tôi không có bình luận gì

"Đừng im lặng" là một hash tag được khởi xướng bởi MC Phan Anh. Trong chương trình "60 phút mở" trên VTV, Tạ Bích Loan đã hỏi Phan Anh "Động cơ của Phan Anh khi chia sẻ (trên mạng xã hội Facebook) là gì?"...

Phan Anh và gđ đã dành hẳn 500 triệu tiền của mình vào việc ủng hộ, giúp đỡ đồng bào lũ lụt miền Trung.
© 2016 - Web ảnh đẹp