Em nhìn lên trên anh nhìn xuống dưới

Nam trên nữ dưới

Em ngước mắt nhìn trời xanh mây trắng
Anh cúi xuống tìm kiếm chút hương hoa
Hoa đâu không thấy thấy màu cam
Căng tròn mọng mọng đến là thèm
© 2016 - Web ảnh đẹp