Cảm động rắn cứu cá khỏi chết đuối

Cá bị chết đuối

Sau nhiều cố gắng rắn đã cứu cá khỏi chết đuối dưới nước thành cmn công. Chúc mừng bạn rắn của chúng ta. Hi vọng sau lâng này bạn cá khác sẽ rút kinh nghiệm tránh xa ao hồ, sông suối, kênh rạch để khỏi bị nguy cơ rơi xuống nước, chết đuối :))
© 2016 - Web ảnh đẹp