Ngắm ảnh đẹp

Toàn ảnh đẹp FULL HD, xem bổ cả mắt, ahihi!

Cảm động rắn cứu cá khỏi chết đuối

Cá bị chết đuối

Sau nhiều cố gắng rắn đã cứu cá khỏi chết đuối dưới nước thành cmn công. Chúc mừng bạn rắn của chúng ta. Hi vọng sau lâng này bạn cá khác sẽ rút kinh nghiệm tránh xa ao hồ, sông suối, kênh rạch để khỏi bị nguy cơ rơi xuống nước, chết đuối :))
Ảnh đẹp vê k lờ này được Ông chú làm ở Viettel đăng lên
Từ khóa liên con bà quan: Animals
Chia sẻ lên Facebook