Chuẩn bị đi tắm

Ảnh gái tắm đẹp

Mùa hè nóng ngày nào cũng tắm. Mùa đông lạnh tuần tắm 1-2 lần. Miễn vẫn thơm tho là được! Nhỉ?
© 2016 - Web ảnh đẹp