Con thuyền độc mộc

Gái đẹp đi thuyền

Thuyền không phải là đò. Đây là em đang đi thuyền. Em không biết bơi. Trên thuyền không có phao. Nếu em ngã tà áo dài 100% sẽ ướt, còn sống hay chết thì chưa biết được!
© 2016 - Web ảnh đẹp