Hai con gà

Ảnh gà con 1600x900

2017 là năm con gà. Gà là Dậu. 2017 là năm Đinh Dậu. Sau Đinh là Mậu, sau Dậu là Tuất vì thế nên năm 2018 sẽ là năm Mậu Tuất. Năm Tuất là năm con chó
© 2016 - Web ảnh đẹp