Mình em trên đất Sapa

NHẬP ĐỂ SEO

Ảnh em Dương chụp nhân dịp đi Sapa vào tháng chạp 2016.

Một số bình luận về bức ảnh:
- Nghệ thuật quá
- Đẹp quá, nhìn như mẫu ảnh ý
- c Cg muốn giả vờ thế mà Ko chuyên nghiệp vậy đc
© 2016 - Web ảnh đẹp