Da trắng váy đẹp

Da trắng mặt xinh

Thế éo nào người Việt mà lại đọc tạp chí Tàu gì thế kia em. Hay em làm cho công ty có đối tác là Trung Quốc? Hay em đang học thêm tiếng Trung? Hay là ông stylist kiếm đại đâu tờ tạp chí đưa em cầm diễn cho nó sâu.

Em tên Chi nhé.
© 2016 - Web ảnh đẹp