Em xinh nằm chờ điều gì

Girl chảnh nằm chờ

Mẫu: Phí Quỳnh Anh
Thợ chụp: Nguyễn Hồng Nhung
Stylist: Lưu Tường
Makeup: Quốc Anh
Địa điểm chụp hình: Tp. Hồ Chí Minh
Thời gian bấm máy: 12/2016
© 2016 - Web ảnh đẹp