Top 4 SYTYCD - Ngọc Anh 92

Ngọc Anh 92

Họ và tên thí sinh: Ngọc Anh
Năm sinh: 1992 (năm con khỉ)
Chương trình truyền hình: Thử thách cùng bước nhảy
Giải thưởng: Top 4
© 2016 - Web ảnh đẹp