Ba cô gái tắm sông

Ba cô gái tắm sông

Đố: Là cái gì? Bốn cô trong tỉnh mới ra,
Nước da trắng toát như hoa cúc tần,
Một anh công tử tần ngần,
Một vòi tong tỏng như cần câu tre

Trả lời: Là bộ ấm chén
© 2016 - Web ảnh đẹp